Videoerne her er alle skjulte, de kan kun findes ved at gå til denne side. For at se om du vitterlig har adgang til Lyø lejrens videoer skal du svare på et spørgsmål

Hvad er danse igangsætteren e-mailadresse ? (med små bokstaver)