Musik kurser

Guitar kursus

Violin kursus

Mundharpe kursus

Jazz øver med slow down og A/B funktion (kun windows) | Jazz øver

Mundharpe øver (kun windows) | Mundharpe øver

Tango noder

Download playeren | Læs om playeren

Mundharpe ting

A-blues | Noden til det var på Kapri

Mundharpe noder til printout | Baglæns kontrasejre (kræver D-harpe og A-harpe)

Guitar ting

Kvintcirkel og transponeringstabel | Kvintcirkler og akkorder til printout

"Alle" skalaer og "alle" akkorder på éen side